Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXO z siedzibą w
  Jeziorku, ul. Długa 10, 18-421 Piątnica Poduchowna
 2. kontakt z Administratorem danych osobowych: rodo@axo.net.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na
  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w
  realizacji zlecenia
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony
  interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do
  momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego